Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên kiểm soát tuân thủ, Phòng kiểm soát tuân thủ Miền Nam, Khối Pháp chế và Tuân thủ

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking
Deadline to Apply 02/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Mục tiêu

•    Thực hiện các công việc liên quan đến  kiểm tra, kiểm soát tuân thủ và phát hiện, cảnh báo rủi ro theo quy định của PVcomBank và pháp luật;

Nhiệm vụ

•    Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, kiểm soát tuân thủ định kỳ đối với các đơn vị được phân công hoặc theo vụ việc đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của PVcomBank;

•    Thực hiện kiểm tra hồ sơ, phát hiện các dấu hiệu rủi ro, tổng hợp và dự thảo báo cáo theo quy định trên cơ sở kế hoạch định kỳ hoặc theo vụ việc;

•    Thực hiện truy cập, chiết xuất và tổng hợp dữ liệu từ hệ thống dữ liệu điện tử nội bộ theo quy định của PVcomBank phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát tuân thủ;

•     Phối hợp trao đổi thông tin, hồ sơ, các phát hiện có dấu hiệu vi phạm với Phòng Xử lý vi phạm và/ hoặc các đơn vị liên quan theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

  • Hỗ trợ kiểm tra làm rõ những nội dung khiếu nại, tố cáo và các nội dung có liên quan khác từ Phòng Giám sát tuân thủ hoặc các Bộ phận có liên quan;

•    Theo dõi và báo cáo kịp thời lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Khối các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền liên quan đến kết quả kiểm tra, kiểm soát; và tình hình khắc phục, xử lý các kiến nghị sau kiểm tra của các đơn vị liên quan;

•    Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng KSTT và Lãnh đạo Khối PC&TT.

Job Requirement

Yêu cầu

•       Am hiểu pháp luật và các quy định của NHTM  cổ phần, nắm vững các Quy chế, Quy định, Quy trình, sản phầm, Hướng dẫn liên quan đến hoạt động kinh doanh của PVcomBank và chi nhánh NH TMCP;

•       Nắm bắt và sử dụng thành thạo các hệ thống quản lý dữ liệu tại các NHTM;

•       Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán.

•         Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng để phục vụ tốt cho công việc chuyên môn.

•       Kỹ năng  tương tác với các đơn vị trong hệ thống, làm việc độc lập và/ hoặc theo nhóm.

Ưu tiên

•     Ưu tiên ứng viên là nam.

•     Ưu tiên ứng viên nội bộ đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ/ Quản trị rủi ro/Tín dụng/Quản lý tín dụng/ Thẩm định/ Kiểm soát giao dịch tại quầy từ tối thiểu 01 năm trở lên.

  • Đi công tác ngoại tỉnh theo yêu cầu công việc.

Địa điểm làm việc chính

  • Tại Hội sở chính – 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.