Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát tại các đơn vị được phân công, tuân thủ các quy định nội bộ tại PVcomBank
 • Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất hoặc khi phát hiện dấu hiệu chưa tuân thủ quy định nội bộ của PVB hoặc khi có yêu cầu của BLĐ liên quan đến đơn vị được phân công.
 • Thực hiện kiểm tra, làm rõ những nội dung khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của lãnh đạo Phòng.
 • Phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các trường hợp không/chưa tuân thủ tại các đơn vị được kiểm tra và đề xuất giải pháp xử lý,
 • Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện khắc phục kiến nghị theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền,

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế. Ưu tiên các chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán và có chứng chỉ nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán, tài chính, định giá.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu các quy định của pháp luật, của PVcomBank về nghiệp vụ ngân hàng/ kế toán/ kiểm toán.

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ưu tiên có kinh nghiệm mảng kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập

Kỹ năng, phẩm chất:

 • Đánh giá, phân tích tổng hợp và báo cáo; giao tiếp, thuyết phục;
 • Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.