Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối - K.Nguồn vốn và thị trường tài chính

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

+ Thực hiện giao dịch Kinh doanh ngoại hối và sản phẩm phái sinh trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng; đề xuất phương án kinh doanh phù hợp với đặc điểm thị trường trong từng giai đoạn     

+  Tham gia nghiên cứu, triển khai các sản phẩm, chính sách mới về ngoại hối

+ Thiết lập, duy trì, phát triển quan hệ, giao dịch ngoại hối với các đối tác ĐCTC trên thị trường liên ngân hàng

+ Quản lý trạng thái ngoại hối của Ngân hàng

Job Requirement

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính

+ Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng

+ Am hiểu sâu về kinh tế vĩ mô, chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các sản phẩm trên thị trường ngoại hối

+ Có khả năng phân tích và ra quyết định tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.