Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên kinh doanh trái phiếu chính phủ - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

-   Công việc chính:

+ Thực hiện các giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và giấy tờ có giá thanh khoản nhanh

+ Thực hiện nghiệp vụ đấu thầu/bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ và giấy tờ có giá thanh khoản nhanh khác.

+ Thực hiện nghiệp vụ mua bán kỳ hạn trái phiếu chính phủ và giấy tờ có giá thanh khoản nhanh khác

Job Requirement

-   Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm:

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại

+ Ưu tiên Ứng viên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn vốn tại một TCTD

+ Kỹ năng phân tích tốt; Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.