Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên LOS

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

1. Công tác báo cáo, tổng hợp, theo dõi tiến độ công việc:

 • Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng LOS.
 • Đầu mối gửi yêu cầu cho các Khối, đơn vị có liên quan trong việc đề xuất điều chỉnh, sửa đổi chính sách khung về quản trị rủi ro, sản phẩm phù hợp với việc triển khai trên LOS.
 • Thực hiện theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ công việc của các Khối, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện các công việc của hệ thống LOS.
 • Đưa ra các đề xuất nhằm cải tiến chất lượng công việc trong quá trình triển khai

2. Tham gia góp ý kiến đối với:

 • Yêu cầu phần mềm cho hệ thống LOS.
 • Xây dựng yêu cầu phối hợp giữa các phần mềm hỗ trợ với LOS.
 • Thực hiện xây dựng hệ điều kiện phê duyệt cho hệ thống LOS.
 • Thực hiện phối hợp với các Khối, đơn vị có liên quan trong việc đề xuất điều chỉnh, sửa đổi chính sách khung về quản trị rủi ro, sản phẩm phù hợp với việc triển khai trên LOS.
 • Tham gia kiểm thử hệ thống.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của TP/PP.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về vận hành các nghiệp vụ tín dụng, sản phẩm tín dụng

Kinh nghiệm chuyên môn: Có 02 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoặc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trong các tổ chức tài chính. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý hành chính dự án

Kỹ năng, phẩm chất:

 • Kỹ năng phân tích và thiết lập mối quan hệ

Có tư duy logic tốt

Job tags: Chuyên viên LOS

People also viewed

Current Job

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.