Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Marketing - Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 5 Years
Salary 500 - 1,000 USD
Industry Banking, Marketing, Finance / Investment
Deadline to Apply 19/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

•       Chịu trách nhiệm lên kế hoạch & triển khai thực hiện các hoạt động tiếp thị cho sản phẩm & phát triển thương hiệu Vùng

•       Phối hợp với nhân sự quản lý kinh doanh của Vùng, các chi nhánh thực hiện các chương trình marketing & phát triển thương hiệu Vùng

•       Đảm bảo sự nhận diện hình ảnh Ngân hàng một cách nhất quán tại chi nhánh và trên toàn hệ thống.

•       Phối hợp với Phát triển mạng lưới, Hành chính nhằm duy trì, sửa chữa các hệ thống bên trong và bên ngoài các chi nhánh.

•       Giám sát các công cụ, tài liệu marketing (POSM, merchandising, quà tặng,…) nhằm đảm bảo tuân thủ bộ quy chuẩn thương hiệu.

•       Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý tại từng thời điểm

Job Requirement

•  Đào tạo: bằng cấp chuyên ngành marketing, kinh tế cấp đại học trở lên.

•  Ưu tiên Nam

•  Kiến thức: kiến thức marketing

•  Kỹ năng: kỹ năng viết, kỹ năng phân tích, kỹ năng quản lý công việc đúng tiến độ.

•  Kinh nghiệm: đã có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm thực hiện các chương trình marketing; khả năng viết & sáng tạo

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.