Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH VÀ HỖ TRỢ KINH DOANH (ARM)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Lập kế hoạch công việc cá nhân, triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời tiến độ triển
khai đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh được giao.
• Thực hiện đầy đủ các vai trò được qui định tại các qui trình nghiệp vụ liên quan tới
cung cấp sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
• Phối hợp với CV PTKH lập và ký báo cáo cấp tín dụng/ tờ trình giải ngân/phát hành
cam kết bảo lãnh, hoàn thiện các yêu cầu về hồ sơ cấp tín dụng.
• Phối hợp cùng CV PTKH soạn thảo Biên bản Kiểm tra sau cho vay và thực hiện kiểm
tra sau cho vay.
• Phối hợp cùng QLTD soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp.
• Đầu mối làm việc với Bp Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng về các Hồ sơ cấp tín
dụng.
• Đầu mối làm việc với Nguồn vốn &TTTC, TCKT/các đơn vị khác đối với những phát
sinh liên quan.
• Phối hợp với CV PTKH tiếp nhận Tài sản đảm bảo từ Khách hàng và là đầu mối làm
việc với Hỗ trợ tín dụng bàn giao/nhận tài sản đảm bảo với Thủ kho.
• Thu thập, khai thác và quản lý hiệu quả thông tin Khách hàng, thông tin thị trường, cập
nhật các VBPL, đề xuất lựa chọn các nguồn thông tin.
• Lập báo cáo phân tích khách hàng, có đề xuất kiến nghị về cơ cấu SPDV. Lưu trữ số
liệu, thực hiện báo cáo định kỳ/theo yêu cầu.
• Tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung các Quy trình, quy chế, quy định liên quan tới các
công việc đảm nhiệm khi được yêu cầu.
• Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đào tạo và tự đào tạo nhằm nâng cao trình độ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của GĐ QHKH/GĐ Kinh doanh.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị
kinh doanh, bảo hiểm.
Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, phân
tích tài chính doanh nghiệp.
Kinh nghiệm chuyên môn: Ưu tiên có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính,
ngân hàng;
Kỹ năng, phẩm chất:
• Kỹ năng phân tích,báo cáo, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng làm việc độc lập hoặc
theo nhóm, sử dụng tốt các phần mềm nghiệp vụ.
• Nhanh nhạy, trung thực; có đạo đức nghề nghiệp; khách quan, có sức khoẻ tốt,
chịu được áp lực cao, nhiệt tình tâm huyết và có sáng kiến cải tiến công việc

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.