Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phát triển Năng lực

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Human Resources, Banking
Deadline to Apply 28/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn:

vThiết kế chương trình đào tạo

•Phân tích đối tượng đào tạo dựa trên kết quả hiệu suất, đánh giá năng lực, lộ trình phát triển nghề nghiệp, kế hoạch phát triển cá nhân để xác định các yêu cầu về năng lực cần đạt được

•Thống nhất với các đơn vị liên quan về mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, cách thức đánh giá hiệu quả sau đào tạo, thời gian, địa điểm và giảng viên thực hiện đào tạo.

•Lập tờ trình Ban Điều hành phê duyệt triển khai chương trình đào tạo

•Thiết lập các tiêu chí và hướng dẫn đánh giá đối tác/giảng viên

•Tổng hợp kết quả đánh giá và đề xuất lựa chọn đối tác/giảng viên

•Phối hợp cùng đối tác/giảng viên phát triển tài liệu đào tạo

•Xây dựng bản tin/thông báo để truyền thông hoặc tuyển sinh trước và sau chương trình đào tạo

vTổ chức triển khai, giám sát và hỗ trợ học viên cho các chương trình đào tạo thuộc chức năng nhóm quản lý:

•Trình ban hành quyết định và chuẩn bị các công tác hậu cần

•Nhắc lịch tổ chức và các yêu cầu đối với các thành phần có liên quan

•Quản lý, kiểm soát chất lượng chương trình và phản hồi kịp thời tới các đơn vị liên quan

•Giám sát và hỗ trợ học viên trong suốt chương trình, bao gồm: học tập/huấn luyện và thực hành

•Thực hiện các thủ tục tài chính, tạm ứng/thanh quyết toán chi phí, thanh lý hợp đồng theo đúng trình tự và quy định của PVcomBank.

vBáo cáo kết quả chương trình:

•Phối hợp thực hiện đánh giá hiệu quả sau đào tạo theo phương án đã được phê duyệt

•Báo cáo cuối khóa và đề xuất phương án cải tiến trình BĐH và các đơn vị liên quan nhằm tối ưu hiệu quả đào tạo cho các chương trình tiếp theo

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo nhóm phân công.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế hoặc khoa học quản lý, quản trị nhân lực.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, hiểu biết sâu về các sản phẩm dịch vụ tài chính, hiểu biết sâu về phương pháp phát triển nhân sự

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo

Kỹ năng, phẩm chất: Khả năng thiết kế chương trình đào tạo, kỹ năng đào tạo và huấn luyện, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và đổi mới.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.