Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên quản lý chuyển đổi - Văn phòng quản lý dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia hỗ trợ  xây dựng, tổ chức triển khai, quản lý các Dự án/Sáng kiến theo quy chuẩn được quy định tại Quy định quản lý dự án;
 • Phối hợp thực hiện giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của các Dự án/Sáng kiến; theo dõi và đôn đốc quá trình cũng như kết quả thực hiện của các Dự án/Sáng kiến
 • Hỗ trợ tham gia công tác nghiên cứu, phân tích và đề xuất với LĐP các nội dung cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu của Dự án/Sáng kiến cũng như giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai của Dự án/Sáng kiến;
 • Thực hiện tiếp nhận các thông tin, cập nhật tình hình thực hiện từ các Dự án/Sáng kiến và tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu;
 • Thực hiện hỗ trợ xây dựng nội dung báo cáo Ban triển khai dự án định kỳ

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của TP/PP

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các trường thuộc khối kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán.

Kiến thức chuyên môn: Ưu tiên có hiểu biết về quản lý dự án; các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu kinh nghiệm 01 năm trong lĩnh vực ngân hàng.

Kỹ năng, phẩm chất: xử lý tình huống, làm việc nhóm, báo cáo thuyết trình; chịu áp lực cao, phân tích, sáng tạo; đàm phán, thiết lập mối quan hệ.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.