Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên quản lý kế hoạch chi nhánh, Phòng kế hoạch và quản lý hiệu quả công việc, Khối Tài chính kế toán

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 05/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Làm việc trực tiếp với các chi nhánh về việc xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch,nhiệm vụ trọng tâm cho Chi nhánh phù hợp với chiến lược và mục tiêu của toàn Ngân hàng trong từng thời kỳ.
•Đề xuất điều chỉnh kế hoạch chi nhánh phù hợp với định hướng chung của NH
•Theo dõi,phân tích,đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Chi nhánh hàng tháng/ quý/ năm hoặc đột xuất theo chỉ đạo.
•Theo dõi,tổng hợp các vấn đề liên quan đến phát triển mạng lưới của Ngân hàng
•Tổng hợp,theo dõi mức độ đáp ứng Bộ chỉ tiêu tiêu chuẩn đối với các chi nhánh.Đưa ra đề xuất, cảnh báo tới lãnh đạo đối với các chi nhánh hoạt động kém hiệu quả.
•Cung cấp số liệu và thông tin về kế hoạch,kết quả thực hiện của vùng/Chi nhánh theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối,lãnh đạo phòng,bộ phận.
•Tham gia các báo cáo liên quan đến hoạt động của Vùng/Chi nhánh phụ trách.
•Có ý kiến đối với các tờ trình,văn bản liên quan đến chi nhánh.
•Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Khối,phòng,bộp hận.
•Xây dựng và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch Vùng/ Chi nhánh
KPI
Mối quan hệ hợp tác
Nhiệm vụ chính
Vai trò
•Quản lý trực tiếp bởi: Trưởng bộ phận KHCN&QLHS
•Phạm vi điều hành: Không
Thẩm quyền
Các Khối kinh doanh
•Phối hợp XD,cho ý kiến về kế hoạch kinh doanh,kế hoạch mua sắm,ngân sách,nhiệm vụ trọng tâmcủa chi nhánh
•Phối hợp theo dõi kết quả thực hiện chi nhánh
Các chi nhánh
•Xây dựng kế hoạch kinh doanh,nhiệm vụ quảnl ý,chỉ tiêu tài chính

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế hoạch, thống kê, tài chính, ngân hàng hoặc kế toán tại các trường thuộc khố ikinh tế, tà chính, ngân hàng.
Kinh nghiệm chuyên môn: Kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng/tài chính/kế toán, đặc biệt trong mảng công việc lập kế hoạch kinh doanh.
Kiến thức chuyên môn: Am hiểu hoạt động ngân hàng và công tác lập kế hoạch kinh doanh
Kỹ năng, phẩm chất:
•Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
•Sử dụng thành thạo word, excel, power point
•Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.