Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN/Không TSBĐ (Xử lý nợ KHCN/KHDN/KTSBĐ)

Work Location Ha Noi, Ho Chi Minh, Can Tho
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 1. Vai trò:
 • Đầu mối tiếp nhận hồ sơ từ ĐVKD
 • Xây dựng phương án và trực tiếp thu hồi nợ, cơ cấu, tái cấu trúc các khoản nợ xấu, khoản đầu tư, tài sản khác trong phạm vi được giao;
 • Đảm bảo phương án/giải pháp xử lý nhanh và hiệu quả nhất, đồng thời tuân thủ quy trình, quy định của PvcomBank và Pháp luật.
 1. Nhiệm vụ chính:

Cán bộ Quản lý khách hàng thực hiện các nhiệm vụ chính cụ thể như sau:

 1. Nhiệm vụ trực tiếp
 1. Công tác quản lý danh mục hồ sơ khách hàng
  • Đầu mối tiếp nhận thông tin/hồ sơ vay của các Khách hàng từ ĐVKD bàn giao;
  • Đầu mối quản lý trực tiếp hồ sơ, khách hàng theo danh mục được phân công;
  • Nghiên cứu, rà soát, đánh giá hồ sơ ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ về Tổ; Xác minh thông tin liên quan đến khoản nợ, lý do khách hàng quá hạn, xác định nguồn tài chính của khách hàng nhằm phục vụ cho quá trình thu hồi nợ;
  • Phối hợp với cán bộ Hỗ trợ QLKH, thực hiện xây dựng bảng tính nghĩa vụ chi tiết: gốc, lãi (phát sinh theo quy định của pháp luật, phê duyệt tín dụng và các Hợp đồng ký kết giữa khách hàng và PVcomBank) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin.
  • Thực hiện các thủ tục sau cấp tín dụng: Kiểm tra sau cho vay, định giá định kỳ TSBĐ, thông báo nghĩa vụ nợ, xác nhận nghĩa vụ nợ hàng năm…
  • Thực hiện xây dựng và cập nhật Nhật ký khoản nợ đối với từng khoản vay của khách hàng nhằm quản lý chặt chẽ hồ sơ và có biện pháp xử lý nợ phù hợp, kịp thời.
 2. Thực hiện nghiệp vụ thu hồi nợ
  • Tìm kiếm, liên lạc, trực tiếp gặp gỡ khách hàng thông báo về tình trạng khoản vay; đôn đốc, nhắc nợ, tạo áp lực và yêu cầu KH có cam kết về việc trả nợ vay.    
  • Xây dựng phương án và trực tiếp thu hồi, cơ cấu, tái cấu trúc các khoản nợ xấu, khoản đầu tư, tài sản khác trong phạm vi được giao:
 • Đưa ra phương án/giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng thanh toán khoản nợ hiệu quả nhất.
 • Lập Tờ trình phương án thu nợ phù hợp trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Triển khai các phương án đã được phê duyệt để thu hồi nợ cho Ngân hàng theo quy định của PVcomBank và pháp luật.
  • Phối hợp cùng cán bộ TGTS, TT, Hỗ trợ QLKH trong việc thu nợ, giải chấp TSBĐ, tất toán khi phương án xử lý nợ đã hoàn thành.
 1. Nhiệm vụ phối hợp trong công tác xử lý thu hồi nợ
  • Phối hợp với các cán bộ nghiệp vụ khác thuộc Tổ/ Phòng/ Khối trong việc thực hiện các biện pháp xử lý nợ;
  • Phối hợp với các Đơn vị Kinh doanh để xử lý, thu hồi nợ khi có yêu cầu từ lãnh đạo Phòng/ Khối;
  • Bàn giao danh mục hồ sơ và hồ sơ chi tiết cho cán bộ Hỗ trợ QLKH để chuẩn hóa, lưu trữ sau khi đã thực hiện rà soát tổng thể và có báo cáo kết quả tới lãnh đạo Tổ/ Phòng.
  • Phối hợp với cán bộ TGTS, Tố tụng trong quá trình lập phương án thu giữ, tố tụng để xây dựng tờ trình tới cấp thẩm quyền. Có trách nhiệm cùng ký trình phương án để đảm bảo thống nhất về thông tin.
  • Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ xử lý hồ sơ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền.
  • Tuân thủ các quy định về rủi ro hoạt động được đề cập trong các chính sách và hướng dẫn của Ngân hàng
  • Đề xuất ý kiến/nhận xét với các dự thảo thay đổi trong chính sách;
  • Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của lãnh đạo
 1. Loại chức danh và KPIs
 • Ngạch lương: Trực tiếp kinh doanh
 • KPIs:
 • Kết quả hoàn thành chỉ tiêu định lượng của cá nhân (thu nợ, thu giữ TS, Tố tụng, chuyển nhượng, quản lý tài sản,…): Tỷ trọng 60%
 • Kết quả quản lý danh mục hồ sơ, khách hàng: tỷ trọng 30%.
 • Đánh giá trực tiếp chất lượng công việc từ Tổ Trưởng (chỉ tiêu định tính: Tỷ trọng 10% .

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như: Luật, an ninh, tài chính, ngân hàng, kinh tế;
 • Am hiểu về xử lý tín dụng, đầu tư, bao gồm lựa chọn xử lý nợ đa dạng, áp dụng pháp luật;
 • Cần có các kỹ năng: giao tiếp đàm phán tốt, kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống, thành thạo tin học văn phòng;
 • Ưu tiên tối thiểu 02 năm kinh nghiệm thuộc một trong các lĩnh vực liên quan như: pháp chế, quản trị rủi ro, tín dụng, đầu tư, xử lý nợ, quản lý tín dụng, thẩm định, định giá…; hoặc có kinh nghiệm tại các tổ chức hành nghề luật sư, mua bán nợ, công an.
 • Đạo đức nghề nghiệp tốt.  Chịu được  áp lực công việc.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.