Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng QLKH Doanh nghiệp Đông Nam Bộ

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources, Banking
Deadline to Apply 28/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch cá nhân/nhóm theo phân công của lãnh đạo. Báo cáo định kỳ và kịp thời báo cáo các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;
 • Thực hiện tiếp nhận, quản lý và chịu trách nhiệm đối với danh mục hồ sơ khách hàng thuộc phạm vi được phân công.
 • Độc lập tác nghiệp trong phạm vi công việc được giao như: Phân tích khoản nợ; xây dựng phương án xử lý và trực tiếp triển khai phương án quản lý, xử lý, thu hồi, cơ cấu, tái cấu trúc khoản nợ, khoản đầu tư, tài sản khác.
 • Bàn giao hồ sơ cho cán bộ HT.QLKH để quản lý, sắp xếp, chuẩn hóa theo quy định sau khi đã rà soát đầy đủ thông tin và có báo cáo đánh giá.
 • Đầu mối chịu trách nhiệm cập nhật và theo dõi trạng thái xử lý các khoản nợ thuộc danh mục được giao; Phối hợp với cán bộ TT, TGTS, HT.QLKH để xây dựng và triển khai phương án XLN/hoàn thiện hồ sơ/tái cấu trúc tài sản,khoản nợ.
 • Triển khai các chương trình giúp tăng tỉ lệ nợ được thu hồi trong danh mục các khoản vay quá hạn của Ngân hàng; Phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các biện pháp thu hồi nợ.
 • Tuân thủ các quy định về rủi ro hoạt động được đề cập trong các chính sách và hướng dẫn của Ngân hàng 
 • Đề xuất ý kiến/nhận xét với các dự thảo thay đổi trong chính sách;

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp dại học các chuyên ngành  như: Luật, an ninh, tài chính, ngân hàng, kinh tế;
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về xử lý tín dụng, đầu tư, bao gồm lựa chọn xử lý nợ đa dạng, áp dụng pháp luật;
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm thuộc một trong các lĩnh vực liên quan như: pháp chế, quản trị rủi ro, tín dụng, đầu tư, xử lý nợ, quản lý tín dụng, thẩm định, định giá…; hoặc có kinh nghiệm tại các tổ chức hành nghề luật sư, mua bán nợ, công an.
 • Kỹ năng, phẩm chất: Có kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt, kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống, thành thạo tin học văn phòng. Có đạo đức nghề nghiệp tốt.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.