Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng Quản lý khách hàng cá nhân Miền Bắc

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 01/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện tiếp nhận, quản lý và chịu trách nhiệm đối với danh mục hồ sơ khách hàng thuộc phạm vi được phân công.
 • Đánh giá, xác minh hồ sơ khách hàng/TSBĐ sau khi tiếp nhận (khách hàng/khoản nợ, năng lực tài chính, TSBĐ…); Tính toán nghĩa vụ nợ của khách hàng căn cứ trên các tài liệu, văn kiện tín dụng đã có.
 • Gửi các thông báo, liên hệ và làm việc với khách hàng và các bên liên quan theo quy định của ngân hàng. Đôn đốc khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng.
 • Phối hợp với các cán bộ/đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng phương án xử lý nợ phù hợp với thực trạng của hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Triển khai phương án xử lý nợ đã được phê duyệt.
 • Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện, đề xuất điều chỉnh phương án xử lý theo thực tế.
 • Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện phương án xử lý nợ để đảm bảo tối ưu hiệu quả thu hồi nợ.
 • Chủ động thực hiện khắc phục các tồn tại của hồ sơ.
 • Định kỳ hoặc khi phát sinh, thực hiện báo cáo lãnh đạo về tình trạng/thực tế khoản nợ và các nội dung khác theo yêu cầu.
 • Tham mưu cho lãnh đạo các phương án, cách thức thực hiện công việc để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung của đơn vị.
 • Tham gia xây dựng, cho ý kiến các văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Phòng/Trung tâm/ Khối.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp dại học các chuyên ngành  như: Luật, an ninh, tài chính, ngân hàng, kinh tế;
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về xử lý tín dụng, đầu tư, bao gồm lựa chọn xử lý nợ đa dạng, áp dụng pháp luật;
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm thuộc một trong các lĩnh vực liên quan như: pháp chế, quản trị rủi ro, tín dụng, đầu tư, xử lý nợ, quản lý tín dụng, thẩm định, định giá…; hoặc có kinh nghiệm tại các tổ chức hành nghề luật sư, mua bán nợ, công an. Đối với nhân sự quản lý, xử lý hồ sơ KHDN, yêu về cầu số năm kinh nghiệm tối thiểu phải liên quan đến loại hình khách hàng này.
 • Kỹ năng, phẩm chất: Có kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt, kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống, thành thạo tin học văn phòng. Có đạo đức nghề nghiệp tốt.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.