Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý nợ, Phòng cảnh báo và quản lý nợ, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 04/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Rà soát phân tích số liệu, quản trị danh mục nợ và phân luồng chất lượng nợ của các ĐVKD
 • Hướng dẫn và đào tạo các đơn vị vận hành triển khai công tác quản lý thu hồi nợ theo đúng quy trình quy định tại PVcomBank.
 • Tư vấn cho Ban Lãnh đạo Khối chiến lược quản trị nợ phù hợp với từng hiện trạng và từng thời kỳ.
 • Kiểm tra giám sát định kỳ hoặc đột xuất ĐVKD để phát hiện các khoản tín dụng có dấu hiệu rủi ro, kiến nghị các giải pháp nhằm quản lý và nâng cao chất lượng nợ tại Khối KHCN.
 • Kiểm tra, giám sát công tác thu hồi nợ của Bộ phận thu hồi nợ sớm (BP thu hồi hiện trường) trực thuộc K.KHCN nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng thu hồi nợ
 • Phân luồng nợ sau giám sát nhằm đưa ra các biện pháp ứng xử phù hợp với hiện trạng nợ

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành tương đương.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm nghiệp vụ quản trị nợ, QTRR, hoặc 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu, có kiến thức tốt về nghiệp vụ quản trị nợ, phân loại nợ, tín dụng và các VBPL liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tài chính.

Kỹ năng, phẩm chất:

 • Phẩm chất: ý thức và trách nhiệm trong công việc cá nhân và tập thể
 • Kỹ năng phát hiện rủi ro & xây dựng giải pháp kiểm soát rủi ro tốt.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.