Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý nợ, Phòng cảnh báo và Quản lý nợ, Khối KHCN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

. Đánh giá phân loại rủi ro danh mục tín dụng tại Khối KHCN

•Rà soát, quản lý danh mục Khách hàng cho vay.

•Tư vấn cho Ban Lãnh đạo Khối điều chỉnh danh mục tín dụng phù hợp với từng thời kỳ.

2. Kiểm tra, giám sát các khoản tín dụng cá nhân

•Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các khoản tín dụng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

•Giám sát thường xuyên để phát hiện các khoản tín dụng bất thường, kiến nghị đối với ĐVKD và báo cáo Ban Lãnh đạo Khối để nhằm quản lý và nâng cao chất lượng nợ tại Khối KHCN.

•Phân luồng khoản vay sau giám sát nhằm đưa ra các biện pháp ứng xử phù hợp với khoản vay.

•Phối hợp với KTNB để đôn đốc, theo dõi ĐVKD báo cáo về tình hình khắc phục sau KTNB.

•Xây dựng tiêu chí xếp hạng Chi nhánh theo chất lượng tín dụng và thực hiện đánh giá định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành tương đương.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm nghiệp vụ QTRR ngân hàng hoặc 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu, có kiến thức tốt về nghiệp vụ tín dụng và các VBPL liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tài chính.

Kỹ năng, phẩm chất:

üKỹ năng nhận biết & xây dựng giải pháp kiểm soát rủi ro tốt.

üKỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Kỹ năng phân tích tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.