Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên quản lý rủi ro an ninh thông tin, Phòng Quản trị rủi ro hoạt động, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Xây dựng, rà soát các chính sách,quy định nội bộ về quản trị rủi ro ANTT; 
 • Giám sát mức độ rủi ro an ninh thông tin, cung cấp các báo cáo lên các cấp quản lý và các cơ quan, tổ chức liên quan theo yêu cầu;
 • Kiểm soát mức độ tuân thủ an ninh thông tin với các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn của PVcomBank, thông tư, nghị định của Nhà nước trên phạm vi toàn ngân hàng đồng thời giám sát, đưa lên các cấp xử lý cao hơn khi phát hiện các dấu hiệu, biểu hiện không tuân thủ;
 • Duy trì chương trình đào tạo nâng cao nhận thức an ninh thông tin chung của PVcomBank đảm bảo mỗi cán bộ nhân viên đều nắm được chính sách cũng như nhận thức an ninh thông tin;
 • Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo nhận thức an ninh thông tin chung của PVcomBank;
 • Thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR, Hội đồng RR theo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Phòng/Khối;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của TBP.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về an ninh thông tin bao gồm quản trị sự cố về an ninh thông tin, ngăn chặn thất thoát thông tin

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An ninh Thông tin/ An toàn bảo mật, uu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai an ninh thông tin theo ISO27001, triển khai dự án chống thất thoát dữ liệu (Data Loss prevention – DLP)

Kỹ năng, phẩm chất:

 • Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành;
 • Có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin. Có kỹ năng phản biện và chú ý đến chi tiết.
 • Có khả năng đi công tác, chịu áp lực cao.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.