Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên quản lý tài sản - Làm việc tại Hà Nội

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources, Banking
Deadline to Apply 15/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Quản lý và theo dõi các TSCĐ, CCDC, thiết bị máy móc, TS và công cụ khác tại HO và CN;
 • Quản lý và theo dõi các TS thuộc sở hữu của NH và trụ sở đi thuê (giấy tờ pháp lý, hợp đồng, diện tích, diện tích văn phòng, thời hạn thuê);
 •  Đầu mối thực hiện thanh lý TSCĐ, CCDC cụ tại HO và hướng dẫn, giám sát cán bộ CN triển khai thực hiện thanh lý tài sản;
 • Thực hiện cập nhập thông tin TS trên thực tế khớp với phần mềm phục vụ kịp thời các báo cáo, thống kê;
 • Triển khai trực tiếp hoặc thông qua NCC dịch vụ bên ngoài thực hiện khai thác, kinh doanh HO và văn phòng các chi nhánh phần diện tích không sử dụng hết và các lợi ích khác (quảng cáo, địa điểm đặt BTS, ATM…);
 • Đầu mối tìm kiếm, đề xuất và ký hợp đồng thuê văn phòng làm việc cho các đơn vị tại HO, CN và địa điểm đặt ATM;
 • Báo cáo tình trạng TS, hợp đồng thuê văn phòng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng/Lãnh đạo phòng HCTH phân công.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

Kiến thức chuyên môn: Nắm vững quy định liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng.

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc hành chính quản trị, tài sản.

Kỹ năng, phẩm chất: Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm trong công việc. Nhiệt tình, cẩn thận. Kỹ năng giao tiếp khá. Khả năng làm việc độc lập và tổ chức sắp xếp công việc tốt. Có khả năng sử dụng tin học văn phòng và các hệ thông phần mềm quản lý tài sản. Năng động, có sức khỏe tốt.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.