Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên quản trị hệ thống ứng dụng - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

Mục tiêu

 • Đảm bảo hệ thống ứng dụng của ngân hàng hoạt động an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả;
 • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình trong công tác quản trị, vận hành hệ thống ứng dụng nhằm giảm thiểu rủi ro về CNTT trong hoạt động Ngân hàng;
 • Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp phục vụ công tác quản trị và vận hành hệ thống ứng dụng ngân hàng trên toàn hệ thống;

Nhiệm vụ

 • Quản trị, vận hành và giám sát các hệ thống ứng
 • Quản trị cấu hình, tham số hệ thống, sự thay đổi và thực hiện thay đổi trên hệ thống ứng dụng.
 • Tổ chức, quản lý, thực hiện sao lưu dự phòng hệ thống hệ thống ứng dụng.
 • Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp phục vụ công tác quản trị và vận hành hệ thống ứng dụng, đảm bảo các hệ thống CNTT hoạt động ổn định, sẵn sàng, liên tục, đạt hiệu năng hoạt động cao và đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng;
 • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình trong công tác quản trị, vận hành hệ thống hệ thống ứng dụng nhằm giảm thiểu rủi ro về CNTT trong hoạt động Ngân hàng;
 • Phối hợp các Đơn vị liên quan thuộc Khối CNTT trong quá trình kiểm thử, triển khai và tích hợp các ứng dụng CNTT mới hệ thống ứng dụng.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp và lãnh đạo Khối CNTT.

Job Requirement

Yêu cầu trình độ chuyên môn và yêu cầu khác

 • Tốt nghiệp Đại học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin;
 • Có kiến thức về Nginx, Jboss, Java, Websphere, Weblogic.
 • Có kiến thức cơ bản về Linux, AIX, Sun Solaris, Windows Server…
 • Có kinh nghiệm vận hành hệ thống tại các tổ chức khác… là một lợi thế.
 •  Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý vấn đề tốt
 • Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.