Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên quản trị và phân tích danh mục, Phòng Quản trị danh mục và QLDM, Khối Quản tri rủi ro

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Đề xuất cụ thể hóa chính sách rủi ro từng thời kỳ thành các hạn mức và giới hạn an toàn của Ngân hàng đối với hoạt động đầu tư TPDN và hoạt động Tín dụng trong từng phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng phù hợp với các quy định của NHNN, khẩu vị rủi ro của PVCB.
 • Phối hợp, đề xuất khuyến nghị chính sách rủi ro tới P. Chính sách rủi ro tín dụng.
 • Tham gia nhận diện, phân tích, đánh giá và thực hiện báo cáo Quản lý tài sản có rủi ro tín dụng trong danh mục tín dụng và danh mục trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết; Nghiên cứu, phân tích thông tin, dữ liệu trong và ngoài ngành ngân hàng để nhận diện, cảnh báo sớm dấu hiệu rủi ro và đề xuất định hướng tín dụng, đầu tư theo ngành/lĩnh vực, biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro.
 • Tham gia xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường, thiết lập các hạn mức rủi ro để kiểm soát rủi ro tín dụng, giám sát giới hạn và hạn mức tuân thủ các yêu cầu của NHNN và PVcomBank quy định

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của TBP/Lãnh đạo Phòng

 

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành TCNH hoặc chuyên ngành kinh tế, Toán. Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên ngành QTRR như FRM, CFA.

Kiến thức chuyên môn:

 • Có kiến thức về lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng (bao gồm khẩu vị rủi ro, chính sách rủi ro của ngân hàng,...); hiểu biết về các thông lệ quốc tế liên quan đến quản lý rủi ro.
 • Am hiểu pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng;
 • Hiểu biết về phương pháp/kỹ thuật quản trị rủi ro Tín dụng, ước tính rủi ro tín dụng và các mô hình đo lường, đánh giá rủi ro Tín dụng.

Kinh nghiệm chuyên môn: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các bộ phận QTRR, hoặc phân tích kinh doanh tại Tổ chức tín dụng/Công ty bảo hiểm/Công ty chứng khoán hoặc các tổ chức chuyên về phân tích dữ liệu.

Kỹ năng, phẩm chất:

 • Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp Tiếng anh khá. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là Excel. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Access, SQL, VBA và các phần mềm phân tích định lượng.
 • Có kỹ năng phân tích, Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện.  Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả.

 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.