Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên sản phẩm huy động và đầu tư, Phòng Huy động vốn và ngân hàng điện tử, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 02/09/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn

•Thực hiện phát triển sản phẩm HĐV, Sản phẩm đầu tư theo Quy trình PTSP tại PVcomBank.

•Quản lý danh mục sản phẩm hiện hữu, định kỳ rà soát điều chỉnh đảm bảo sự canh tranh của Sản phẩm.

•Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của ĐVKD và các đơn vị liên quan đến Sản phẩm, Quy trình, đặc tính sản phẩm Huy động vốn.

•Xây dựng tài liệu đào tạo, thực hiện đào tạo theo chuyên đề, đào tạo định kỳ tới đội ngũ kinh doanh.

•Phối hợp với Phòng Thúc đẩy bán KHCN Triển khai các Chương trình thúc đẩy bán sản phẩm HĐV

Nhiệm vụ khác

•Các công việc khác theo phân công của
Trưởng phòng.

Job Requirement

•Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng hoặc liên quan

•Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong ngành và 1 năm tại vị trí tương đương.

•Am hiểu thị trường bán lẻ, sản phẩm dịch vụ NHBL.

•Kỹ năng quản lý, giao việc, thuyết trình, giao tiếp...

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.