Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp, Khối TT&PD

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 30/11/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng

 • Đánh giá tín dụng theo hướng dẫn tái thẩm định & phê duyệt tín dụng cho các KHDN  phát sinh thuộc khu vực địa bàn miền Bắc, theo phân công của Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Khối theo quy định;
 • Thực hiện việc báo cáo dựa trên hệ thống nhằm hỗ trợ các đơn vị chức năng Rủi ro tín dụng bao gồm các thông tin về tài sản đảm bảo, hồ sơ điểm tín dụng và mức độ của ngân hàng

Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tín dụng

 • Triển khai các chính sách tái thẩm định & phê duyệt tín dụng nhằm đảm bảo quản lý rủi ro thận trọng, chi phí bàn giao thấp và thời gian xử lý phù hợp
 • Thiết kế và liên tục cải tiến quy trình quản lý rà soát tín dụng một cách hữu hiệu và hiệu quả cho KHDN 
 • Cung cấp đào tạo đánh giá tín dụng cho các đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng tờ trình đề xuất cấp tín dụng & giảm thời gian xử lý
 • Xây dựng các quy trình và các mẫu biểu cho đánh giá tín dụng, giám sát và phục hồi

Job Requirement

 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng  và phân tích tín dụng
 • Hoặc có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Tái thẩm định KHDN hoặc 1 năm kinh nghiệm CV Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
 • Có kiến thức sâu rộng về phân tích tín dụng, định giá  trong bán lẻ, SME, DNL
 • Có kiến thức am hiểu về Pháp luật
 • Có kỹ năng phân tích, phán đoán tốt
 • Chịu được công việc áp lực cao, chấp nhận đi công tác phục vụ công tác thẩm định 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.