Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung

Work Location Da Nang
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

Tái thẩm định:

• Thẩm định tín dụng theo hướng dẫn tái thẩm định cho các KHDN phát sinh thuộc khu vực địa bàn miền Trung, theo phân công của Lãnh đạo phòng /Trưởng bộ phận;
• Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu.

Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tín dụng:

• Xây dựng & hoàn thiện các chính sách tái thẩm định nhằm đảm bảo quản lý rủi ro thận trọng, chi phí xử lý công việc và thời gian xử lý phù hợp 
• Thiết kế và liên tục cải tiến quy trình kiểm soát sau cấp tín dụng một cách hữu hiệu và hiệu quả cho KHDN
• Đào tạo đánh giá thẩm định tín dụng cho các đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng tờ trình đề xuất cấp tín dụng & giảm thời gian xử lý 
• Xây dựng các quy trình và các mẫu biểu cho thẩm định tín dụng
• Phối hợp với các bộ phận chức năng xây dựng các quy trình và các biểu mẫu cho việc giám sát tín dụng và thu hồi nợ.

Job Requirement

• Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh
• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và phân tích tín dụng
• Có kiến thức sâu rộng về phân tích tín dụng, định giá trong SME, DNL
• Có kiến thức am hiểu về Pháp luật
• Có kỹ năng phân tích, phán đoán tốt

LƯU Ý: ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ SỚM

Khi gửi hồ sơ qua email, đề nghị các ứng viên viết đúng theo định dạng sau:
Phần Tiêu đề email (Subject): "Họ và tên - Vị trí ứng tuyển - Nơi làm việc mong muốn".
Tên của Thông tin ứng viên: "Họ và tên - Vị trí ứng tuyển - Nơi làm việc mong muốn".

Những Hồ sơ phù hợp với vị trí ứng tuyển mới được liên hệ mời phỏng vấn.
Những Hồ sơ không phù hợp với vị trí ứng tuyển sẽ không liên hệ mời phỏng vấn vị trí này.

Trân trọng cảm ơn!

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.