Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Tái thẩm định KHDN - Khối Tái thẩm & Phê duyệt

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 28/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Tái thẩm định

 • Nhận hồ sơ tín dụng các KHDN  phát sinh thuộc khu vực địa bàn được phân công theo quy định và/hoặc theo phân công của các cấp quản lý;
 • Phản hồi thông tin cho đơn vị kinh doanh trong thời gian cam kết về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng và phối hợp cùng đơn vị kinh doanh đi thẩm định trực tiếp khách hàng đối với các trường hợp phải đi thẩm định trực tiếp theo quy định.
 • Lập báo cáo tái thẩm định về hồ sơ theo các quy trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định: (i) Thẩm định tư cách pháp lý, kiểm tra đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của khoản cấp tín dụng; (ii) Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng; (iii) Phân tích hiệu quả PAKD, tình hợp lý của việc xác định nhu cầu vốn. đánh giá những rủi ro trong việc quản lý khoản cấp tín dụng; (iv) Phân tích cơ cấu tài sản đảm bảo phù hợp theo quy định; (v) Kiểm tra tính tuân thủ của Chi nhánh trong việc thực hiện các điều kiện phê duyệt của CGPD/HĐTD/UBTD đối với các khoản cấp tín dụng; (vi) các nội dung khác theo yêu cầu từng thời kỳ; (vii) Nêu ý kiến độc lập về việc thống nhất  hay không thống nhất với khoản cấp tín dụng, đánh giá nhận xét mức độ rủi ro trong việc cấp tín dụng.
 • Đề xuất các điều kiện/ biện pháp phòng chống rủi ro khi thống nhất cấp tín dụng cho khách hàng và các đề xuất kiến nghị khác.
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ tín dụng đệ trình các cấp phê duyệt có thẩm quyền.
 • Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tín dụng

 • Ghi nhận các vướng mắc trong quá trình tác nghiệp với quy trình, quy định chung. Tham gia đóng góp ý kiến đối với việc xây dựng, sửa đổi, cập nhật các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan đến nghiệp vụ tái thẩm định trong phạm vi được phân công.
 • Cung cấp đào tạo đánh giá tín dụng cho các đơn vị kinh doanh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do LĐ Phòng/LĐ Trung tâm phân công.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức sâu rộng về phân tích tín dụng, phân tích tài chính và hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp quản trị rủi ro doanh nghiệp.
 • Có kiến thức am hiểu về Pháp luật
 • Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng  và phân tích tín dụng hoặc có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác tái thẩm định thuộc Ngân hàng

Kỹ năng, phẩm chất: Có kỹ năng phân tích, phán đoán tốt; kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập hiệu quả.Tính chủ động, tinh thần trách nhiệm.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.