Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên thúc đẩy bán, phòng thúc đẩy bán, khối KHCN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 11/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán được giao

•Nắm rõ và thực hiện tốt các công việc trong chương trình thúc đẩy bán hàng.

•Nắm rõ thông tin các ĐVKD cần hỗ trợ.Tối thiểu sau 03 tháng sẽ lên chương trình triển khai tại ĐVKD.

•Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các công việc phát sinh tại đơn vị sau quá trình triển khai TĐB tại đơn vị.

•Có trách nhiệm giới thiệu và truyền thông chính sách, chương trình tới đơn vị theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng TĐB.

Truyền thông và Đào tạo

•Truyền thông và đào tạo các kỹ năng bán hàng, các sản phẩm, quy định mới cho các RM tại ĐVKD.

•Nắm rõ các sản phẩm ĐVKD đang triển khai, thực tiễn các vấn đề cán bộ bán hàng đang gặp phải đối với từng sản phẩm.

Nhiệm vu khác

•Tham gia các Dự án, công việc khác do Lãnh đạo Khối, Lãnh đạo Phòng phân công.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học thuộc nhóm ngành tài chính, ngân hàng

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ hoặc ít nhất 01 năm làm việc thuộc lĩnh vực thúc đẩy bán tại NH hoặc vị trí tương đương.

Kiến thức chuyên  môn: Am hiểu về thị trường bán lẻ, các sản phẩm dịch vụ

Kỹ năng, phẩm chất:

•Đào tạo, giao tiếp và xử lý vấn đề tốt

•Thành thạo word, excel, powerpoint. 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.