Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ TTTM

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Hỗ trợ ĐVKD bán các sản phẩm dịch vụ tài khoản, TTTM, và kinh doanh ngoại hối
 • Tiếp nhận các đề xuất về giảm phí và các vấn đề khác liên quan đến TTTM  để trình các cấp có thẩm quyền
 • Tiếp nhận các đề xuất về lãi suất huy động để trình các cấp có thẩm quyền
 • Tham mưu, đề xuất điều chỉnh lãi suất huy động, biểu phí dịch vụ, lãi suất chiết khấu/sản phẩm TTTM
 • Khảo sát thị trường các vấn đề liên quan đến lãi suất, phí của sản phẩm dịch vụ tài khoản, sản phẩm TTTM
 • Phối hợp triển khai các kế hoạch marketing, thúc đẩy hoạt động huy động vốn, TTTM, ngoại hối, tài khoản
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận TĐ&HT NV TTTM

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các trường thuộc Khối Kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực NH bán buôn với hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ tài khoản
 • Sẵn sàng làm việc trong nhóm với nhiều cấp để mang lại KQCV xuất sắc
 • Kiến thức về sản phẩm/ Kỹ năng bán hàng và dịch vụ tốt
 • Kỹ năng  giao tiếp, sử dụng thành thạo Tiếng Anh

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.