Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

  • Phân tích chất lượng đào tạo:

- Thực hiện phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến từng khoá đào tạo (nội dung, phương pháp, học viên, giảng viên..); từng lĩnh vực đào tạo (kiến thức, kỹ năng); phương pháp đào tạo (trực tiếp; online; huấn luyện, kèm cặp) để đánh giá chất lượng đào tạo và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo.

- Phân tích đánh giá tính tuân thủ của các từng bộ phận trong quy trình triển khai đào tạo.

  • Đánh giá hiệu quả sau đào tạo đối với từng chương trình đào tạo:

- Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả sau đào tạo đối với các khoá học cần đánh giá.

- Đề xuất các biện pháp, công cụ sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động sau đào tạo đối với từng chương trình cụ thể.

- Lập báo cáo đánh giá bao gồm các giải pháp cải thiện chất lượng từng khoá học và giải pháp chung mang tính hệ thống tác động đến hoạt động đào tạo.

  • Tổng hợp và báo cáo:

- Thu thập và tổng hợp số liệu liên quan đến công tác đào tạo để phục vụ cho công tác lập và báo cáo kế hoạch định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo phát sinh liên quan đến công tác đào tạo.

- Kiểm soát việc nhập các dữ liệu đào tạo vào phần mềm đào tạo được chính xác để hỗ trợ việc lập kế hoạch và ngân sách của TTĐT&PTNNL.

- Xác nhận, theo dõi, quản lý công nợ và nghĩa vụ của cán bộ liên quan đến cam kết đào tạo.

- Quản lý hồ sơ tài liệu của TTĐT&PTNNL.

- Quản lý thư viện và trang tin truyền thông về hoạt động đào tạo.

Job Requirement

- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính ngân hàng, có kiến thức cơ bản về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các sản phẩm dịch vụ của PVcomBank; có khả năng sư phạm, nắm chắc quy trình đào tạo.

- Bằng cấp Tốt nghiệp Đại học  khối kinh tế hoặc khoa học quản lý.

- Kỹ năng sử dụng tin học, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, kỹ năng đàm phán thương lượng với khách hàng

- Cần cù, tận tuỵ với công việc, chu đáo, trung thực, có đạo đức trong nghề nghiệp; nhiệt tình; năng động, chủ động  và có sức khoẻ tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.