Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên tổng hợp và theo dõi kế hoạch ngân sách, Khối tài chính kế toán

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking
Deadline to Apply 08/08/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

•Phối hợp xây dựng kế hoạch Ngân sách của các khối phù hợp với định mức và ngân sách của toàn ngân hàng,

•Tổng hợp kế hoạch ngân sách theo của Khối và Chi nhánh.

•Tổng hợp, theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách của các đơn vị toàn ngân hàng (Khối và Chi nhánh) hàng tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo chỉ đạo.

•Đưa ra các đề xuất, giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến giao và đánh giá thực hiện kế hoạch ngân sách của các đơn vị.

•Cho ý kiến về các đề xuất liên quan đến chi tiêu, ngân sách của Khối, Chi nhánh.

•Cung cấp số liệu và thông tin về kế hoạch, kết quả thực hiện ngân sách theo yêu cầu của Lãnh đạo.

•Thực hiện các báo cáo, tờ trình liên quan đến ngân sách của các Khối, CN.

•Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Khối, Phòng, Bộ phận.

Job Requirement

thống kê, tài chính, ngân hàng hoặc kế toán tại các trường thuộc khối kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng/ tài chính/kế toán, đặc biệt trong mảng công việc dự báo / lập kế hoạch kinh doanh.

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức và kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch, định mức.

Kỹ năng, phẩm chất:

•Có kỹ năng tổng hợp và phân tích tài chính tốt

•Có khả năng quản lý mối quan hệ với các đơn vị, giao tiếp tốt

•Sử dụng thành thạo word, excel, power point

•Tinh thần trách nhiệm cao.

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.