Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Tuyển dụng

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources, Banking
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

• Lập kế hoạch và phân tích nhu cầu tuyển dụng nhân sự của ngân hàng
• Tìm kiếm hồ sơ ứng viên, đăng thông tin tuyển dụng trên website tuyển dụng của PVcomBank và các trang webstie tuyển dụng phù hợp
• Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp theo yêu cầu tuyển dụng từng vị trí.
• Phối hơp với các đơn vị liên quan tổ chức thi tuyển và/hoặc phỏng vấn ứng viên.
• Đề xuất các chế độ chính sách, lương, thưởng cho nhân sự đầu vào, phối hợp với các bộ phận khác có liên quan thuộc Phòng DVNS theo dõi việc sắp xếp bố trí cán bộ tại các phòng ban, đơn vị.
• Thực hiện việc tiếp nhận nhân sự, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận nhân sự theo đúng quy định.
• Phối hợp theo yêu cầu trong việc xây dựng/cho ý kiến về xây dựng quy trình, quy chế, quy định… liên quan đến công tác tuyển dụng.
• Lập báo cáo liên quan đến công tác tuyển dụng theo yêu cầu của Lãnh đạo cấp trên; quản lý số liệu tuyển dụng trên toàn hệ thống.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do PP/TP giao.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh,ưu tiên chuyên ngành quản trị nhân sự, kinh tế lao động
Kiến thức chuyên môn: Nắm vững các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công tác tuyển dụng nhân sự của Ngân hàng
Kinh nghiệm chuyên môn: Ưu tiên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự, tuyển dụng.
Kỹ năng, phẩm chất:
Kỹ năng sử dụng tin học, phần mềm nghiệp vụ; Sử dụng Tiếng Anh giao tiếp; Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Ưu tiên Nam

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.