Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên vận hành ngân hàng số, Trung tâm thanh toán trong nước, Khối Vận hành

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 13/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nghiệp vụ Ngân hàng Số

•Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ tác nghiệp liên quan đến Ngân hàng số.

•Thực hiện về tra soát, đối soát .

Công tác phát triển sản phẩm và báo cáo

•Phối hợp các đơn vị chức năng tham gia dự án, tư vấn xây dựng sản phẩm, báo cáo và quản trị dữ liệu về giao dịch tác nghiệp hoặc các tiêu chí cảnh báo gian lận.

•Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo quản lý trực tiếp hoặc lãnh đạo đơn vị.

•Cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công tác hậu kiểm, lưu trữ hồ sơ, QLCL sản phẩm

•Chấm, lưu trữ và giao nhận chứng từ của bộ phận Ngân hàng Số.

•Tiếp và giải trình với kiểm toán nội bộ các vấn đề liên quan.

Công việc khác

•Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng, hướng dẫn nghiệp vụ nhân viên cấp dưới và các chi nhánh khi có yêu cầu.

•Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo quản lý trực tiếp hoặc các cấp cao hơn.

Job Requirement

•Nắm và hiểu rõ các quy định của PVcomBank liên quan đến hoạt động thanh toán nói chung và ngân hàng số nói riêng.

•Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ứng dụng CNTT liên quan đến hoạt động thanh toán.

•Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực.

•Kỹ năng làm việc theo nhóm và khả năng tập trung cao.

•Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán, giao dịch ngân hàng.

•Tốt nghiệp Đại học các trường thuộc ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.