Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc chi nhánh đa năng - phụ trách khách hàng doanh nghiệp

Work Location Bac Ninh, Thanh Hoa, Thai Binh
Job Level Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 13/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Nhiệm vụ Quản lý

  - Quản lý hoạt động chung của Chi nhánh

  - Tập trung vào quản lý, tổ chức sắp xếp cán bộ, thúc đẩy chỉ tiêu của Phòng KHDN

  - Thực hiện kế hoạch, chiến lược theo chỉ đạo của Khối KHDN

  - Đào tạo, huấn luyện nhân viên thực hiện mô hình chuyển đổi

  - Giám sát, bảo đảm tuân thủ.

  - Chịu trách nhiệm trước các Cơ quan có thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước tại địa phương đặt trụ sở Chi nhánh.

  Nhiệm vụ chuyên môn

  - Phát triển hoạt động kinh doanh mảng KHDN của Đơn vị

  - Phê duyệt các hồ sơ tín dụng thuộc hạn mức phân quyền

  - Bảo đảm tuân thủ quy trình, chính sách và pháp chế

  Chiến lược và lên kế hoạch

  - Đào tạo, huấn luyện nhân viên thực hiện mô hình chuyển đổi

  - Tham mưu cho Giám đốc Vùng trong việc xây dựng chính sách phát triển kinh doanh và chính sách chăm sóc khách hàng doanh nghiệp

  - Đưa ra định hướng và chỉ đạo nghiệp vụ đối với cấp dưới, chia sẻ thông tin và hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Job Requirement

- Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy,

- Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….

- Có ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

- Kinh nghiệm tín dụng: ít nhất 03 năm

- Kinh nghiệm HĐV, TTTM: ít nhất 02 năm

- Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm quản lý tại phòng KHDN/Chi nhánh

- Có khả năng kinh doanh và phát triển kinh doanh rất tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.