Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc chi nhánh phụ trách khách hàng doanh nghiệp làm việc tại Tp.HCM

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 15 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Nhiệm vụ Quản lý

 • Quản lý, giám sát hoạt động chung của Chi nhánh
 • Đại diện PVcomBank chịu trách nhiệm trước các Cơ quan có thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước tại địa phương đặt trụ sở Chi nhánh.
 • Quản lý trực tiếp hoạt động của phòng Khách hàng Doanh nghiệp tại Chi nhánh: tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự, lập kế hoạch, xây dựng chiến lược và thúc đẩy kinh doanh...
 • Thực hiện phân quyền cho các chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ

Nhiệm vụ chuyên môn

 • Chịu trách nhiệm về hoạt động và kết quả kinh doanh của Phòng KHDN theo kế hoạch và chỉ đạo của Khối Khách hàng Doanh nghiệp
 • Phê duyệt các hợp đồng, hồ sơ tín dụng thuộc hạn mức phân quyền

Chiến lược và lên kế hoạch

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch KHDN được giao
 • Tham mưu cho Giám đốc Vùng trong việc xây dựng chính sách phát triển kinh doanh và chính sách chăm sóc khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn
 • Kiến nghị, đề xuất cải tiến quy trình, quy định, chính sách, sản phẩm… nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của GĐ Vùng, GĐ Khối.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan…
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức vững chắc về hoạt động ngân hàng doanh nghiêp; hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn;
 • Kinh nghệm chuyên môn, quản lý: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý phân khúc KHDN. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.
 • Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình xuất sắc, Kỹ năng quản trị nhân sự xuất sắc, Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, Khách quan, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.