Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kiểm soát viên - Vĩnh Long

Work Location Vinh Long
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 02/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra và phê duyệt các giao dịch của giao dịch viên trong ngày theo sự phân cấp, phân quyền của lãnh đạo cấp trên
 • Đối chiếu và kiểm tra tính chính xác giữa các chứng từ mà giao dịch viên thực hiện trong ngày với bảng liệt kê giao dịch cuối ngày của giao dịch viên
 • Giải đáp và hướng dẫn khách hàng sử dụng các tiện ích về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
 • Thu thập thông tin, phản hồi từ phía khách hàng, có trách nhiệm phản hồi đến lãnh đạo phòng và các bộ phận chức năng để nâng cao chất lượng công tác kế toán và dịch vụ ngân hàng
 • Thực hiện công tác kết toán cuối ngày, tháng, năm
 • Kiểm soát các báo cáo nghiệp vụ và lập báo cáo theo yêu cầu của TP DVKH/GĐ KHCN, báo cáo liên quan đến hoạt động huy động vốn, doanh số chuyển tiền, phí dịch vụ, thẻ, thanh toán quốc tế, chi trả kiều hối
 • Bảo quản tài sản, con dấu được giao, bảo mật user, password các phần mềm ứng dụng theo chế độ quy định

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng
 • Hiểu biết kiến thức sâu rộng về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
 • Khả năng làm việc đội nhóm, giao tiếp tự tin, đàm phán thuyết phục tốt
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Giao dịch viên

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.