Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 

- Trưởng nhóm/Thành viên xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm liên quan đến lĩnh vực, hoạt động được phân công.

- Trưởng nhóm/Thành viên lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc cho cá nhân và nhóm được phân công phụ trách trong phòng định kỳ hàng tháng/ hàng quý.

- Trưởng nhóm/Thành viên lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán được phân công phụ trách ( Lập kế hoạch, thực hiện và lập biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán) trình lãnh đạo trực tiếp soát xét.

- Soát xét giấy tờ làm việc của các thành viên trong đoàn kiểm toán được phân công phụ trách

- Trưởng nhóm/Thành viên thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện khắc phục các kiến nghị sau kiểm toán; đánh giá công tác khắc phục kiến nghị cảu các đơn vị, ban Điều hành;

- Thực hiện tra soát, đánh giá về tính thíc hợp hiệu lực và hiệu quả của hệ thông kiểm soát nội bộ;

- Thực hiện đánh giá mức độ phù hợp các các hoạt động ngăn ngừa, khắc phục những điểm yếu đã báo cáo, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các lĩnh vực hoạt động được phân công phụ trách trình lánh đạo trực tiếp soát xét

- Đưa ra các kiến nghị tư vấn các biện pháp, giải pháp nhằm góp phần đảm bảo cho các nghiệp vụ của PVcomBank phù hợp với các quy định của Pháp luật

- Báo cáo lãnh đạo trực tiếp khi phát hiện các vấn đề yếu kém tồn tại, các sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc lĩnh vực được phân công

- Trưởng nhóm nghiên cứu tổng hợp cho ý kiến/ sửa đổi bổ sung và thường xuyên hoàn thiện phương pháp kiểm toán cũng như các quy định hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực hoạt động được phân công phụ trách

- Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng công tác kiểm toán nội bộ được phân công phụ trách

- Cập nhật nghiê cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đên hoạt động của Ngân hàng theo lĩnh vực được phân công từ đó đưa ra các ý kiến tư vấn, đề xuất trong việc áp dụng các văn bản pháp luật một cách hợp lý trong hoạt động của Ngân hàng

- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong phòng và thành viên kiểm toán nội bộ về các lĩnh vực hoạt động được phân công phụ trách.

- Tham gia các khóa hoạt động chuyên môn cho để nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu công việc

 

 

Job Requirement

- Hiêu biết và nắm vững quy trình quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ của PVcomBank liên qua đến lĩnh vực hoạt động được phân công

- Có kiến thức pháp luật, tài chính Ngân hàng, Quản trị rủi ro

- Có kiếm thức chuyên sâu về kiểm toán nội bộ

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, luật trở lên

- Ưu tiên những người có chứng chỉ chuyên môn về nghiệp vụ kiểm toán ( CPA, ACCA..)

- Có tối thiểu 06 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc làm công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ

- Kỹ năng giao tiêp trình bầy tốt

- Kỹ năng quản lý nhóm

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tác phong sinh hoạt lành mạnh và không vi phạm pháp luật

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.