Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên kiểm ngân - Hà Nội, Hồ Chí Minh

Work Location Ha Noi, Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

• Thực hiện giao nhận, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản tiền mặt, TSĐB, GTCG, ACQT phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh theo chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị/ Trưởng quỹ.

• Thực hiện kiểm đếm, đóng bó tiền và phân loại tiền tại bộ phân quỹ.

• Hỗ trợ các Giao dịch viên khi có yêu cầu của Trưởng quỹ, Lãnh đạo có thẩm quyền.

• Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất đúng qui định, theo yêu cầu.

• Ghi chép sổ sách, lưu chữ chứng từ đầy đủ theo đúng quy định.

• Đề xuất đóng góp ý kiến khi nhận thấy rủi ro trong hoạt động vận hành kho quỹ lên cấp lãnh đạo trực tiếp.

• Thực hiện các công việc khác khi được cấp có thẩm quyền giao

Job Requirement

- Bằng cấp: Tốt nghiệp trung cấp kế toán hoặc lĩnh vực tương đương của chức danh trở lên

- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức cơ bản về công tác kho quĩ.

- Kinh nghiệm chuyên môn: Hiểu kiểm đếm, đóng bó, phân loại tiền tệ, phát hiện tiền thật tiền giả, quản lý

- Phẩm chất: Khách quan, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình với công

- Được bảo lãnh bởi nhân sự đang công tác tại PVcomBank

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.