Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó phòng Đối tác Khách hàng doanh nghiệp - K.KHDN

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 5 - 8 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng
 • Xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý và phát triển đối tác
 • Trực tiếp làm việc với các đối tác để tìm cơ hội và khả năng phát triển các chương trình hợp tác
 • Tham gia/chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng các chương trình hợp tác
 • Thiết lập yêu cầu, đôn đốc, kiểm soát hoạt động, kết quả với các Bộ phận và nhân viên của Bộ phận được phân công để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên về các nghiệp vụ của Phòng.
 • Đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác, kết quả làm việc của các nhân viên trong Bộ phận được phân công
 • Tương tác, phối hợp tốt với các Khối kinh doanh và các bộ phận chức năng để gia tăng hiệu quả của các chương trình hợp tác
 • Duy trì và mở rộng các chương trình hợp tác hiệu quả.
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng hoặc lãnh đạo Khối phân công

Job Requirement

 • Đào tạo: Tốt nghiệp đại học 
 • Kiến thức: Có hiểu biết rộng về xã hội, kính tế. Hiểu và nắm bắt tốt sự hoạt động của thị trường nói chung và thị trường tài chính nói riêng.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/quan hệ khách hàng/dịch vụ khách hàng, trong đó tối thiểu 2 năm làm các công việc vê hợp tác, phát triển đối tác là tổ chức, 1 năm ở vị trí quản lý.
 • Kỹ năng: lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp, thuyết trình, đào tạo, chăm sóc KH
 • Thái độ, tính cách: Quyết đoán, cầu thị, kiên trì, linh hoạt, hòa đồng.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.