Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó phòng Thúc đẩy bán KHDN

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Hỗ trợ Trưởng phòng trong các hoạt động

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Thúc đẩy bán
 • Thiết lập yêu cầu với các Bộ phận và nhân viên trong Phòng căn cứ chỉ tiêu và KPIs được giao.
 • Tương tác với các Bộ phận chức năng trong và ngoài khối KHDN để đảm bảo sự vận hành và phát triển của Phòng
 • Đôn đốc, kiểm soát hoạt động, kết quả của các Bộ phận và nhân viên trong Phòng nhằm đảm bảo công tác thúc đẩy bán hỗ trợ cho hệ thống.
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên về các nghiệp vụ của Phòng.
 • Đánh giá kết quả làm việc của các nhân viên trong Phòng…

 

Trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả mảng công việc được giao theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo.

Job Requirement

 • Đào tạo: Tốt nghiệp đại học chính quy
 • Kiến thức: Am hiểu các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, quy chế của Ngân hàng. Có hiểu biết và khả năng nắm bắt tình hình và nhu cầu thị trường
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, trong đó tối thiểu 2 năm làm tín dụng doanh nghiệp hoặc ngân hàng giao dịch, 1 năm ở vị trí quản lý sơ cấp.
 • Kỹ năng: lãnh đạo, giao tiếp, thuyết trình, đào tạo, phân tích tổng hợp & dự báo
 • Thái độ, tính cách: Cầu thị, kiên trì, linh hoạt, hòa đồng.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.