Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó phòng Vận hành ứng dụng và Cơ sở dữ liệu – Trung tâm Vận hành - Khối CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Hỗ trợ TP thực hiện các nhiệm vụ theo CNNV được giao trên cơ sở sự phân công của TP bao gồm:

Nhiệm vụ Quản trị Vận hành

 • Hỗ trợ tổ chức vận hành đảm bảo hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dự phòng hoạt động an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả;
 • Tổ chức sao lưu các hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu đảm bảo khả năng phục hồi nhanh nhất khi có sự cố xảy ra;
 • Xây dựng quy trình/tổ chức vận hành các hệ thống theo đúng Quy trình vận hành để đảm bảo hoạt động của hệ thống CNTT;
 • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình trong công tác quản trị, vận hành hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu;
 • Phối hợp các Đơn vị liên quan thuộc Khối CNTT trong quá trình kiểm thử, triển khai và tích hợp các ứng dụng CNTT vào hệ thống;
 • Đề xuất bảo trì các hệ thống nền tảng ứng dụng và cơ sở dữ liệu đảm bảo khả nang vận hành liên tục hạn chế rủi ro

Nhiệm vụ quản lý

 • Hỗ trợ Trưởng phòng lập kế hoạch và phân công việc trong phòng, hướng dẫn và hỗ trợ các cán bộ trong phòng. Đề xuất các hình thức khen thưởng và kỷ luật cán bộ thuộc phòng thuộc phạm vi quản lý.
 • Hỗ trợ tổ chức đào tạo và phát triển nhân viên theo chỉ đạo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng/LĐ  trung tâm giao.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu chuyền sâu về hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu của Ngân hàng.
 • Kinh nghiệm quản lý/chuyên môn: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT tại một định chế tài chính có uy tín hoặc một công ty CNTT chuyên nghiệp. Có tối thiểu 01 năm vị trí quản lý cấp Phòng/BP hoặc ở vị trí chuyên gia cao cấp/chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan của chức danh.

Kỹ năng, phẩm chất:  Có kỹ năng quản lý dự án tốt; kỹ năng giao và đánh giá thực hiện công việc khả năng giải quyết vấn đề; khả năng làm việc dưới áp lực công việc.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.