Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Scrum Master - Văn phòng Quản lý dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 10 Years
Salary 1,500 - 2,500 USD
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn theo kế hoạch được phê duyệt của một hoặc nhiều Dự án theo phân công của Lãnh đạo VP QLDA,
- Chịu trách nhiệm chính trong việc đảm nhận toàn bộ việc điều phối, tổ chức công việc và đảm bảo cho các thành viên của một dự án vận hành theo đúng mô hình Agile
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của GĐ VP QLDA

Job Requirement

- Có kiến thức tốt về Agile, Scrum: Phải hiểu rõ mô hình Scrum vận hành thế nào và hoạt động của từng Sprint ra sao. Đồng thời, Scrum Master cũng cần có hiểu biết về các hoạt động trong lập trình nói chung để hỗ trợ các thành viên trong dự án nếu cần
- Kỹ năng quản lý công việc và thời gian cực tốt
- Khả năng lên kế hoạch tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.