Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng bộ phận kiểm soát dữ liệu cân đối kế toán, Phòng kế toán tổng hợp, Khối Tài chính kế toán

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 04/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nhiệm vụ quản lý:

 • Lập kế hoạch công việc phụ trách và phân công công việc cán bộ nhân viên, báo cáo  LĐ theo yêu cầu.
 • Đào tạo và hỗ trợ chuyên môn các cán bộ HK nhằm đắp ứng yêu cầu công việc được giao.

Kiểm soát dữ liệu cân đối kế toán:

 • Kiểm soát dữ liệu hàng ngày của các chi nhánh và toàn hệ thống thông qua hệ thống phần mềm
 • Kiểm soát việc rà soát, giám sát, phát hiện sai lệch số liệu cân đối, sai tính chất tài khoản, những biến động lớn… có nguy cơ gây rủi ro, sai lệch số liệu báo cáo, vi phạm quy định
 • Kiểm soát đối chiếu báo cáo Doanh thu - Chi phí – Lợi nhuận của các đơn vị trong toàn hệ thống theo cân đối kế toán.
 • Kiểm soát việc lập báo cáo quản trị tài chính ngày, tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ngân hàng
 • Kiểm tra công tác tài chính kế toán tại chi nhánh
 • Kiểm soát Báo cáo được phân công trên hệ thống Báo cáo tuân thủ.

Các công việc khác

 • Kiểm kê các biểu kiểm kê  trong danh mục được phân công
 • Thuyết minh BC tài chính các phần việc được giao
 • Các công việc khác

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết rộng về xã hội, kính tế. Hiểu và nắm bắt các nghiệp vụ về tài chính kế toán.
 • Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý BP/Nhóm.
 • Kỹ năng, phẩm chất: KN đàm phán, giao tiếp, thuyết trình, đào tạo, phân tích, đánh giá. Thái độ, tính cách: Cầu thị, kiên trì, linh hoạt, hòa đồng, có trách nhiệm.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.