Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng bộ phận Kiến trúc và Giải pháp - K.CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
Deadline to Apply 31/01/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Chiến lược và chính sách quản trị CNTT

 • Hỗ trợ Trưởng phòng và LĐK trong việc xây dựng và triển khai chiến lược  CNTT, các chính sách CNTT phù hợp chiến lược kinh doanh và phát triển của Ngân hàng.

Kiến trúc và Giải pháp CNTT:

 • Đầu mối xây dựng kiến trúc công nghệ tổng thể, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ mới phù hợp theo lộ trình và chiến lược phát triển của ngân hàng.
 • Tổ chức nghiên cứu, đề xuất kiến trúc và giải pháp cho các dự án CNTT phù hợp với Chiến lược, Chính sách công nghệ, kiến trúc tổng thể và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
 • Xây dựng các Quy định, Quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc trong lĩnh vực  kiến trúc và giải pháp CNTT.

Nhiệm vụ quản lý:

 • Lập kế hoạch công việc của Bộ phận và phân công việc, hướng dẫn và hỗ trợ các cán bộ trong Bộ phận, đánh giá và đề xuất các hình thức khen thưởng & kỷ luật cán bộ.
 • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các cán bộ nhân viên trong Bộ phận.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng/Lđ Khối giao.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT.
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức và kinh nghiệm về các hệ thống CNTT trong Ngân hàng (hạ tầng, ứng dụng, Thẻ, …)
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT tại một định chế tài chính hàng đầu hoặc công ty Công nghệ Thông tin chuyên nghiệp; Ưu tiên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý cấp Phòng/Bp thuộc Trung tâm/Phòng thuộc Khối hoặc ở vị trí chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn của chức danh;
 • .Kỹ năng, phâm chất: Kĩ năng quản lý tốt; Khả năng giải quyết vấn đề; Khả năng làm việc dưới áp lực cao. Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.