Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng bộ phận quản lý rủi ro an ninh thông tin, Phòng Quản trị rủi ro hoạt động, Khối QTRR

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software
Deadline to Apply 31/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và giám sát khung quản lý An
ninh Thông tin của PVcomBank;
• Bám sát các mối đe dọa bảo mật và giúp ban lãnh đạo hiểu các vấn
đề về rủi ro an ninh thông tin tiềm ẩn;
• Thu thập và quản lý các dữ liệu về rủi ro an ninh thông tin (các chỉ số
rủi ro chính), bao gồm mức độ tuân thủ với các chính sách, quy định
và luật về an ninh thông tin;
• Báo cáo định kỳ về hiệu quả của chương trình quản lý rủi ro an ninh
thông tin và hành động để khắc phục rủi ro với Ban Lãnh đạo;
• Thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR, Hội đồng RR theo phân
công nhiệm vụ của Lãnh đạo Khối/Phòng QTRR;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Khối giao;
• Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng, Khối;
• Đảm bảo hoàn thành KPI hàng năm.

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành CNTT hoặc ĐTVT.
• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An ninh Thông tin/ An
toàn bảo mật tại trong ngành tài chính/ ngân hàng.
• Khả năng tư duy logic, lập kế hoạch, quản lý quy trình, quản lý thay
đổi tốt.
• Khả năng làm việc theo nhóm tốt có thể tự chủ động điều phối được
công việc các thành viên trong 1 nhóm để thực hiện công việc.
• Có khả năng thuyết trình, thuyết phục các bên liên quan để giải quyết
công việc được giao.
• Ưu tiên: Các ứng viên có chứng chỉ chuyên môn liên quan đến IT
Risk; IT Audit.
• Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng anh chuyên ngành.
• Có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin.
• Có kỹ năng phản biện và chú ý đến chi tiết.
• Có khả năng đi công tác, chịu áp lực cao.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.