Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng bộ phận Sản phẩm dịch vụ tài khoản - K.KHDN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Phối hợp chặt chẽ với bộ phận nghiên cứu thị trường để phát triển các sản phẩm dịch vụ tài khoản của khách hàng
 • Đào tạo, triển khai các sản phẩm dịch vụ tài khoản.
 • Tiếp nhận ý kiến, điều chỉnh/ cải tiến sản phẩm dịch vụ tài khoản
 • Là đầu mối cho ý kiến/ đề xuất với các bộ phận có liên quan đến các quy trình, quy định về sản phẩm dịch vụ tài khoản.
 • Hỗ trợ các chi nhánh trong việc triển khai sản phẩm dịch vụ tài khoản
 • Các công tác quản lý bộ phận sản phẩm dịch vụ tài khoản
 • Quản lý nhân sự thuộc bộ phận sản phẩm dịch vụ tài khoản.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng/Phó Phòng NHGD và các cấp lãnh đạo Khối

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các trường thuộc Khối Kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn và 1 năm trong phát triển sản phẩm dịch vụ tài khoản
 • Am hiểu rõ về khách hàng Bán buôn và các sản phẩm tài chính.
 • Kỹ năng tương tác & giao tiếp xuất sắc cùng với khả năng sáng tạo tốt.
 • Kỹ năng  giao tiếp, sử dụng Tiếng Anh tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.