Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng Chiến lược và phân tích dữ liệu Ngân hàng số - Ngân hàng số

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 7 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/11/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn:

•Chỉ đạo xây dựng và quản trị chiến lược Ngân hàng số;

•Chỉ đạo và quản lý danh sách đối tác chiến lược Ngân hàng số phát triển mới hoặc tiếp nhận lại từ các đầu mối phát triển kinh doanh và các Khối/ Phòng/ Ban khác trong ngân hàng;

•Chỉ đạo và quản lý các mô hình khai thác và phân tích dữ liệu hướng tới mục tiêu chiến lược của ngân hàng;

•Đào tạo và định hướng phương pháp quản lý dự án linh hoạt (Agile).

Nhiệm vụ quản lý:

•Quản lý Phòng Chiến lược & Phân tích dữ liệu NHS theo chức năng nhiệm vụ của phòng theo từng thời kỳ;

•Lập kế hoạch và tuyển dụng nhân sự cho phòng, quản lý và phân công việc, đánh giá và đề xuất các hình thức khen thưởng & kỷ luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Job Requirement

Bằng cấp:

•Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, CNTT, Ngoại thương, Kinh tế v.v..., hoặc chuyên ngành khác tương đương.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: 

•Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan; Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực phát triển chiến lược công nghệ số, hệ sinh thái số tại Ngân hàng/ Tổ chức quốc tế/ Đơn vị tư vấn Big4

Kiến thức chuyên môn:

•Am hiểu về các hệ thống, xu thế, mô hình ngân hàng số hoặc hệ sinh thái số tại Ngân hàng/ Tổ chức quốc tế/ Fintech.

 Kỹ năng, phẩm chất:

•Lập kế hoạch chiến lược. Quản trị dự án theo mô hình linh hoạt (Agile)

•Tỉ mỉ, cẩn thân, trung thực; Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt; Kỹ năng phân tích tốt.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.