Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Làm việc tại Long An

Work Location Long An
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

  Mục đích

 • Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch,  quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn đối với các hoạt động Dịch vụ khách  hàng. 
 • Quản  lý,  kiểm tra,  giám  sát các  hoạt động của Dịch vụ  khách hàng; Thực  hiện  kiểm  soát, phê duyệt các  giao dịch và nghiệp vụ của Dịch vụ khách hàng
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo quy định của PVcomBank và pháp luật... 

  Quản lý điều hành hoạt động

 • Tổ  chức  triển  khai,  thực  hiện  kế  hoạch,  quy  trình,  hướng  dẫn  đối  với  các  hoạt động nghiệp vụ giao dịch tại Phòng DVKH. 
 • Giám sát, Kiểm soát và phê duyệt các nghiệp vụ tại Phòng Dịch vụ khách hàng theo quy định phân cấp, ủy quyền trong từng thời kỳ của PVcomBank
 • Tổ chức triển khai các sản phẩm dịch vụ tại phòng DVKH, bán và bán chéo các sản phẩm thông qua kênh DVKH tại chi nhánh.
 • Công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc KHCN
 • Kiểm soát tuân thủ

 • Giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ tại phòng  DVKH đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phục vụ Khách hàng theo quy định của PVcomBank
 • Quản lý con người

 • Tổ chức và duy trì công tác đào tạo, huấn luyện, kiểm tra, đánh giá và tuân thủ các chương trình đào tạo, đảm bảo tăng  cường hiệu suất nhân viên;
 • Thiết lập môi trư.ờng làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, đảm bảo định hướng và phát triển nghề nghiêp cho cán bộ thuộc quyền theo khả năng của mỗi cán  bộ; 
 • Dự thảo tờ trình nhân sự, phối hợp thực hiện công tác bảo  hiểm, tuyển dụng… tại chi nhánh theo chỉ  đạo của GĐ chi  nhánh và hướng dẫn của Khối QTNNL.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng
 • Hiểu biết/kiến thức sâu về sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng. 
 • Có kiến thức và năng lực quản lý giám sát các công cụ kiểm soát đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh
 • Khả năng làm việc đội nhóm, giao tiếp tự tin, đàm phán, thuyết phục tốt
 • Khả năng kiểm soát số liệu tốt, cẩn thận và thực hiện công việc với mức độ chính xác cao.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí GDV trong bao gồm 1 năm làm việc kiểm soát viên.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.