Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng đối tác phi ngân hàng, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai toàn bộ hoạt động của Phòng Đối tác phi ngân hàng theo CNNV được giao, bao gồm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Nghiên cứu, phân tích , nhận diện, xác định các đối tác tài chính phi ngân hàng tiềm năng nhằm mở rộng quan hệ hợp tác;
Thẩm định, lựa chọn và thiết lập hệ thống kênh phân phối trung gian qua các đối tác;
Phối hợp chặt chẽ với các Phòng sản phẩm, chức năng khác tại Khối KHCN để xác định các điều kiện sản phẩm, thiết kế các chiến dịch bán hàng cùng đối tác;
Tổ chức quá trình đàm phán với các đối tác, xác định cơ chế hợp tác song phương;
Xây dựng chiến lược phát triển kênh phân phối qua đối tác;
Quản lý danh mục đơn vị hợp tác và P&L kênh phân phối qua đối tác;
Quản lý bán hàng và đánh giá hiệu quả hệ thống đối tác;
Phối hợp với các phòng ban liên quan thiết lập các chương trình bán hàng và chương trình chăm sóc đối tác;
Quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động với các đối tác.
Nhiệm vụ quản lý:
Điều hành hoạt động chung của Phòng và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Khối KHCN về các nhiệm vụ được giao;
Chịu trách nhiệm quản lý,  phân công, triển khai công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân sự thuộc Phòng;
Đề xuất định biên nhân sự, tuyển dụng nhân sự, điều chỉnh lương, khen thưởng, quan hệ lao động (ký kết, chấm dứt, tạm hoãn, kỷ luật lao động) đối với nhân sự  thuộc phạm vi Phòng;
Tổ chức chỉ đạo xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLĐ Khối KHCN.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính  Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế,…
Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý:. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ và 3 năm làm việc tại vị trí quản lý quan hệ đối tác. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệmtại vai trò quản lý (Bộ phận/Nhóm).
Kiến thức chuyên môn: Am hiểu hệ thống và sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Có hiểu biết về lĩnh vực bất động sản, ô tô và các lĩnh vực phi ngân hàng khác.
Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng phân tích; Kỹ năng truyền thông, giao tiếp và đàm phán; Kỹ năng quản lý, đào tạo nhân viên. Khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.