Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng hệ thống và công cụ số - Ngân hàng số

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

Điều hành hoạt động chung của Phòng Phát triển hệ thống và công cụ số, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo NHS, lãnh đạo TTPTSPS về các nhiệm vụ được giao;

1. Nhiệm vụ quản lý

•Chịu trách nhiệm quản lý, phân công, triển khai công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân sự thuộc Phòng;

•Đề xuất định biên nhân sự, tuyển dụng nhân sự, điều chỉnh lương, khen thưởng, quan hệ lao động (ký kết, chấm dứt, tạm hoãn, kỷ luật lao động) đối với nhân sự  thuộc phạm vi Phòng;

•Tổ chức chỉ đạo xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng.

2. Nhiệm vụ chuyên môn

•Xây dựng và quản lý kế hoạch phát triển tính năng, nền tảng, giải pháp và các công cụ phục vụ cho các Sản phẩm/Dịch vụ Ngân hàng số như: Cổng thanh toán, hạn mức tập trung, quản lý lãi phí, quản lý dữ liệu…

•Xây dựng kế hoạch, ngân sách hàng năm liên quan tới thuê/đầu tư hạ tầng, công cụ.

•Chỉ đạo, quản lý, điều phối, triển khai các dự án liên quan đến các hệ thống, công cụ nền  tảng của Ngân hàng số

•Tổ chức công tác chuẩn hóa các kết nối nghiệp vụ Ngân hàng mở theo chuẩn quốc tế

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của GĐ/PGĐ TTPTSP số

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, CNTT, Thương mại điện tử, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành khác tương đương.

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức  chuyển môn tốt về Sản phẩm dịch vụ Ngân  hàng số. Am hiểu công nghệ, các mô hình fintech, các mô hình kinh doanh Ngân hàng số.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư, fintech và một số lĩnh vực liên quan. Trong đó có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp Bộ phận/phòng trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kênh Ngân hàng số, fintech…

Kỹ năng, phẩm chất:

§Lập kế hoạch và tổ chức công việc. Đánh giá và ra quyết định

•Tư duy chiến lược, lãnh đạo, phát triển con người

•Giao tiếp và thuyết trình. 

Ưu tiên có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.