Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số - Ngân hàng số

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nhiệm vụ quản lý:

•Điều hành hoạt động chung của Phòng phát triển kênh NHS và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo NHS, lãnh đạo TTPTSPS về các nhiệm vụ được giao;

•Chịu trách nhiệm quản lý,  phân công, triển khai công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân sự thuộc Phòng;

•Đề xuất định biên nhân sự, tuyển dụng nhân sự, điều chỉnh lương, khen thưởng, quan hệ lao động (ký kết, chấm dứt, tạm hoãn, kỷ luật lao động) đối với nhân sự  thuộc phạm vi Phòng;

•Tổ chức chỉ đạo xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng.

Nhiệm vụ chuyên môn:

•Phụ trách chỉ đạo, xác định chiến lược, định hướng phát triển, lập kế hoạch, phân công nhân sự, kiểm tra tiến độ và đánh giá chất lượng thực hiện về nghiệp vụ đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ NHS

•Nghiên cứu và tham mưu cho Ban Lãnh đạo Ngân hàng số, Trung tâm về kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng số

•Quản lý, điều phối các nguồn lực để triển khai phát triển sản phẩm dịch vụ, công cụ ngân hàng số theo mô hình phát triển sản phẩm.

•Quản lý quy trình, quy định, chính sách các sản phẩm dịch vụ, công cụ NHS

•Quản trị vòng đời sản phẩm, đánh giá hiệu quả và đề xuất điều chỉnh/ phát triển/nâng cấp sản phẩm/công cụ/hệ thống mới

Thực hiện các công việc khác theo phân công của GĐ/PGĐ Trung tâm PTSPS

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành khác tương đương.

Kiến thức chuyên môn: Am  hiểu  về  hoạt  động  ngân  hàng,  tài chính, đầu tư, fintech… Có kiến thức về các hệ thống công nghệ thông tin, nắm vững các mô hình và công cụ triển khai hệ thống, sản phẩm số.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực ngân  hàng,  tài chính, đầu tư, fintech và một số lĩnh vực liên quan. Trong đó có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp Bộ phận/phòng trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm Ngân hàng số, fintech…

Kỹ năng, phẩm chất:

§Lập kế hoạch chiến lược. Quản trị dự án. 

•Quản lý sự thay đổi. Lập và quản lý ngân sách 

•Giao tiếp và thuyết trình. 

•Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.