Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG PHÒNG, PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ ĐỐI TÁC THẺ - TRUNG TÂM THẺ - KHỐI KHCN

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, IT - Software, Banking
Deadline to Apply 10/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn:

•QL các công việc liên quan đến Nghiên cứu và phát triển SP, DV mới, cải tiến SP, DV hiện tại, Nghiên cứu và phát triển các tính năng, dịch vụ mới cho thẻ;

•QL các quy định, quy trình, chính sách, mẫu biểu của SP/DV, các chính sách giá, lãi, phí cho từng SP/DV;

•QL việc tổ chức và triển khai đào tạo về SP/DV trên toàn hệ thống.

•QL các công việc liên quan công tác phát triển đối tác thẻ, thúc đẩy kinh doanh thẻ

•QL công tác xây dựng chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh thẻ, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh thẻ

Nhiệm vụ quản lý

•Điều hành hoạt động chung của Phòng và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Khối KHCN về các nhiệm vụ được giao;

•Chịu trách nhiệm quản lý,  phân công, triển khai công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân sự thuộc Phòng;

•Đề xuất định biên nhân sự, tuyển dụng nhân sự, điều chỉnh lương, khen thưởng, quan hệ lao động (ký kết, chấm dứt, tạm hoãn, kỷ luật lao động) đối với nhân sự  thuộc phạm vi Phòng;

•Tổ chức chỉ đạo xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, QTKD hoặc chuyên ngành khác.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc một trong các mảng: thẻ, phát triển đối tác, bán lẻ, tài chính, ngân hàng; Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí quản lý Phòng/Nhóm/Bộ phận. Có kinh nghiệm về quản lý hệ thống thẻ, sản phẩm thẻ

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về ISO message, tích hợp các kênh TT, có chứng chỉ VISA/MC. Hiểu biết vê HT thẻ, cá thể hóa thẻ, chuẩn EMV, SP/DV thẻ, và nghiệp vụ NH.

Kỹ năng, phẩm chất:

•Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và khả năng làm việc bằng tiếng anh

•Kỹ năng giải quyết vấn đề, xây dựng văn bản và cải tiến quy trình

•Có kính nghiệm quản lý, điều phối các dự án liên quan đến thẻ.

•Có khả năng QL công việc hiệu quả, phát huy được năng lực của nhân viên.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.