Hotline: 1900 5555 92 Mạng lưới Liên hệ

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Thư ký Ủy ban tín dụng phòng thư ký phê duyệt Hà Nội 10/07/2020
2 Thư ký hội đồng tín dụng phòng thư ký phê duyệt Hà Nội 10/07/2020
3 Chuyên viên Kiến trúc và Giải pháp hệ thống - Khối CNTT Hà Nội 07/07/2020
4 Chuyên viên/Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội 07/07/2020
5 Chuyên viên báo cáo danh mục Hà Nội 06/07/2020
6 Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu phòng MIS Hà Nội 02/07/2020
7 Chuyên gia phân bổ chi phí phòng MIS khối TCKT Hà Nội 02/07/2020
8 Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT Hà Nội 01/07/2020
9 Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội 01/07/2020
10 Phó phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng Hà Nội 01/07/2020
11 Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN (Xử lý nợ KHCN/KHDN) Hà Nội
Hồ Chí Minh
Cần Thơ
01/07/2020
12 Trưởng bộ phận Kế hoạch và phân tích kinh doanh - Khối KHDN Hà Nội 01/07/2020
13 Chuyên gia Khách hàng - Phòng Khách hàng - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính Hà Nội 01/07/2020
14 Chuyên viên bộ phận đối tác định chế tài chính - Khối KHDN Hà Nội 01/07/2020
15 Chuyên viên bộ phận đối tác Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 01/07/2020
16 Chuyên gia quản trị dữ liệu phòng MIS Hà Nội 30/06/2020
17 Chuyên viên sản phẩm thẻ Phòng phát triển sản phẩm thẻ và đối tác thẻ Hà Nội 30/06/2020
18 Chuyên viên kiểm soát tuân thủ Khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội 30/06/2020
19 Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảoTrung tâm định giá Hà Nội 30/06/2020
20 CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH, PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ KINH DOANH – KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Hà Nội 30/06/2020

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.