Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Việc làm nổi bật

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Giám đốc Phát triển năng lực kinh doanh - Trung tâm đào tạo - K.QTNNL
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Nơi làm việc: An Giang
 • Kỹ năng cần thiết: Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - An Giang, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - An Giang
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên xử lý vi phạm, Chuyên viên xử lý vi phạm Phòng xử lý vi phạm Khối Pháp chế và tuân thủ
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Nơi làm việc: Đồng Nai
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Đồng Nai
 • Vị trí tuyển: 3
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên sản phẩm huy động và đầu tư phòng chính sách và sản phẩm huy động vốn, Chuyên viên sản phẩm huy động và đầu tư Phòng Huy động vốn và ngân hàng điện tử Khối Khách hàng cá nhân
 • Vị trí tuyển: 2
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Kiểm toán viên chính Ban Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán viên chính Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hồ Chí Minh
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên gia Phát triển năng lực, Chuyên gia Phát triển năng lực - Khối Quản trị nguồn nhân lực
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - khu vực Hà Nội, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Hồ Chí Minh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bắc Ninh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Đà lạt, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Khánh Hòa, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hà Nội
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - khu vực Hà Nội, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Hồ Chí Minh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bắc Ninh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Đà lạt, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Khánh Hòa, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hà Nội
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HCM và HN, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN
 • Vị trí tuyển: 3
 • Ngày đăng: 02/08/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.