Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Việc làm nổi bật

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên gia Nghiên cứu phát triển sản phẩm chuỗi, Chuyên gia Nghiên cứu phát triển sản phẩm chuỗi - Văn phòng Quản lý dự án
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 30/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - khu vực Hà Nội, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Hồ Chí Minh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bắc Ninh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Đà lạt, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Khánh Hòa, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hà Nội
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 28/06/2022
 • Nơi làm việc: Bình Định
 • Kỹ năng cần thiết: Giao dịch viên - Làm việc tại Quy Nhơn
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 28/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Phó phòng Chính sách và Giám sát tài sản bảo đảm - Khối Tái thẩm & Phê duyệt
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 27/06/2022
 • Nơi làm việc: Đà Nẵng
 • Kỹ năng cần thiết: Trưởng Phòng định giá Miền Trung - Khối Tái thẩm & Phê duyệt, Trưởng Phòng định giá Miền Trung - Khối Tái thẩm & Phê duyệt
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 27/06/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Kiểm toán viên chính Ban Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán viên chính Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hồ Chí Minh
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 23/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên Giám sát kinh doanh vốn mua bán ngoại tệ kinh doanh trái phiếu Chính phủ Khối Quản trị rủi ro
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 23/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HCM và HN, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN
 • Vị trí tuyển: 3
 • Ngày đăng: 23/06/2022
 • Nơi làm việc: Cần Thơ
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên khách hàng cá nhân, Chuyên viên tín dụng, Chuyên viên khách hàng cá nhân - Vĩnh Long, Chuyên viên khách hàng cá nhân - Cần Thơ
 • Vị trí tuyển: 3
 • Ngày đăng: 23/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Giao dịch viên, Teller, nhân viên giao dịch, t24, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại
 • Vị trí tuyển: 6
 • Ngày đăng: 22/06/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.