Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Việc làm nổi bật

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên Truyền Thông, Chuyên viên PR, PR Executive, PR Specialist, Public Relations Specialist, Public Relations Executive, Chuyên viên quan hệ công chúng, Public Affairs Manager, Public Affairs, Tổ Chức Sự Kiện
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 16/04/2024
 • Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên định giá HO- Phòng định giá - Khối Tái thẩm và phê duyệt, Chuyên viên định giá Hội sở Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt, Chuyên viên định giá Hội sở Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Quảng Ninh/Thanh Hóa, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Thanh Hóa, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Hà Nội, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Bắc Ninh, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Bắc Ninh, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Đồng Nai, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Bà Rịa Vũng Tầu
 • Vị trí tuyển: 3
 • Ngày đăng: 15/04/2024
 • Nơi làm việc: Đồng Nai
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên định giá HO- Phòng định giá - Khối Tái thẩm và phê duyệt, Chuyên viên định giá Hội sở Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt, Chuyên viên định giá Hội sở Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Quảng Ninh/Thanh Hóa, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Thanh Hóa, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Hà Nội, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Bắc Ninh, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Bắc Ninh, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Đồng Nai, Chuyên viên định giá Miền Nam làm việc tại Đồng Nai
 • Vị trí tuyển: 3
 • Ngày đăng: 15/04/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp đo lường và cải tiến quy trình -, Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp đo lường và cải tiến quy trình - Phòng Quản lý chất lượng dịch vụ - Khối Vận hành
 • Vị trí tuyển: 2
 • Ngày đăng: 10/04/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên định giá HO- Phòng định giá - Khối Tái thẩm và phê duyệt, Chuyên viên định giá Hội sở Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt, Chuyên viên định giá Hội sở Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Quảng Ninh/Thanh Hóa, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Thanh Hóa, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Hà Nội, Chuyên viên định giá Hội sở làm việc tại Bắc Ninh, Chuyên viên định giá Hội sở Phòng định giá Hội Sở Khối Tái thẩm và phê duyệt
 • Vị trí tuyển: 3
 • Ngày đăng: 09/04/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên đối tác bất động sản và ô tô Phòng đối tác phi ngân hàng Khối Khách hàng cá nhân
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 09/04/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên thúc đẩy bán phòng thúc đẩy bán khối KHCN, Chuyên viên thúc đẩy kinh doanh Phòng thúc đẩy kinh doanh khối KHCN
 • Vị trí tuyển: 4
 • Ngày đăng: 09/04/2024
 • Nơi làm việc: Bình Dương
 • Kỹ năng cần thiết: Giao Dịch Viên Tiền Giang, Giao Dịch Viên Cần Thơ, Giao Dịch Viên Tiền Giang, Giao Dịch Viên Bình Dương
 • Vị trí tuyển: 2
 • Ngày đăng: 08/04/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên quản trị hệ thống nền tảng , Chuyên viên quản trị hệ thống nền tảng , Chuyên viên quản trị hệ thống nền tảng SysOps – IT Operation - K.CNTT
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 05/04/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên quản trị hệ thống kênh kỹ thuật số - K.CNTT, Chuyên viên quản trị hệ thống kênh kỹ thuật số SysOps – IT Operation - K.CNTT
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 05/04/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.