Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Việc làm nổi bật

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên gia kiến trúc dữ liệu và báo cáo - K.CNTT
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/01/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin - K.CNTT
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/01/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng, Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng CNTT
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/01/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên Phát triển Front - end, Chuyên viên Phát triển Front - end, Chuyên viên Phát triển Front - end
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/01/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên, Chuyên viên, Chuyên viên Phát triển Back - end
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/01/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên An toàn thông tin Cloud - K.CNTT
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/01/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên, Chuyên viên đảm bảo An toàn thông tin dữ liệu - K.CNTT
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/01/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên gia Phát triển sản phẩm - Ngân hàng số
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/01/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên gia Định chế tài chính - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/01/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: DevOps, DevOps, System Administrator & DevOps engineer, DevOps Engineer, docker, Jenkins, AWS CD, python
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/01/2023

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.